OBJAŚNIENIA ZNAKÓW I SKRÓTÓW

Ważne od 01.01.2024r.

a nie kursuje w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych oraz w dniu 25.XII.
A kursuje od poniedziałku do piątku
b nie kursuje w dniu 1.I., w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych i w dniu 25.XII.
B kursuje od poniedziałku do piątku oraz niedziele
c nie kursuje w dniu 1.I., w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych oraz w dniach 25 i 26.XII.
C kursuje w soboty, niedziele i święta
d nie kursuje w dniu 1.I., w pierwszy i drugi dzień Świąt Wielkanocnych oraz w dniach 25 i 26.XII.
D kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
e nie kursuje w okresie ferii letnich
E kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
f nie kursuje w okresie ferii letnich i zimowych oraz szkolnych przerw świątecznych
g nie kursuje w dniu 24.XII.
G w okresie wakacji kursuje codziennie
h nie kursuje w Wielką Sobotę oraz w dniu 24.XII.
H kursuje codziennie w okresie ferii letnich i zimowych oraz szkolnych przerw świątecznych
i nie kursuje w dniu 26.XII.
k nie kursuje w drugi dzień Świąt Wielkanocnych oraz w dniu 26.XII.
K w okresie wakacji kursuje od poniedziałku do piątku oprócz 15.08.
l nie kursuje w dniu 31.XII.
L kursuje w okresie ferii letnich
m nie kursuje w dniach 24 i 31.XII.
M pierwszeństwo przejazdu z biletami miesięcznymi;
n nie kursuje w Wielką Sobotę oraz w dniach 24 i 31.XII.
N kursuje od 01.07. do 31.08.
P kurs pośpieszny
r nie kursuje w okresie ferii zimowych oraz szkolnych przerw świątecznych
R kursuje od 27.06. do 30.08.
S kursuje w dni nauki szkolnej
t nie kursuje w okresie szkolnych przerw świątecznych
u nie kursuje w święta
V kurs przyśpieszony
w nie kursuje w dzień Bożego Ciała
z nie kursuje w piątek po dniu Bożego Ciała
X kursuje tylko 24 i 31.XII
+ kursuje w dni wolne od pracy (niedziele i święta)
1 kursuje w poniedziałki
2 kursuje we wtorki
3 kursuje w środy
4 kursuje w czwartki
5 kursuje w piątki
6 kursuje w soboty
7 kursuje w niedziele
1-7 kursuje od poniedziałku do niedzieli
5-7 kursuje w piątki, soboty i niedziele
& obsługują Lubuskie Linie Autobusowe w Gorzowie Wlkp.
0:001 numer stanowiska odjazdowego
PTZ PUBLICZNY TRANSPORT ZBIOROWY
PTS PUBLICZNY TRANSPORT ZBIOROWY GMINY SANTOK
TZK PUBLICZNY TRANSPORT ZBIOROWY GMINY KŁODAWA