ULGI HANDLOWE

( zgodnie z Zarządzeniem nr 9/2021 Prezesa Zarządu PKS Gorzów Wlkp. Spółka z o.o.  z dnia 18.10.2021 r.)

§ 2

 1. Wprowadzam następujące ulgi handlowe:
 • w kursach linii 146574 relacji Gorzów Wlkp. – Słubice przy przejazdach za biletami jednorazowymi ulga w wysokości: 25% – student
 • w kursach linii 146760 relacji Gorzów Wlkp. – Szczecin przy przejazdach za biletami jednorazowymi ulga w wysokości: 25% – emeryt i rencista (nie posiadający ulgi ustawowej), 30% – uczeń, student.

Dokumentem uprawniającym do ulgi jest ważna legitymacja studencka, szkolna i emeryta- rencisty .

– w kursach linii:

 • 146503 – Lipiany – Lipiany przez Batowo
 • 146504 – Lipiany – Lipiany przez Mironów
 • 146505 – Lipiany – Lipiany przez Brzostowo
 • 146506 – Lipiany – Lipiany
 • 146507 – Lipiany – Lipiany przez Połczyno

przy przejazdach za biletami jednorazowymi ulga w wysokości: 30% – dla osób nie posiadających żadnych ulg

– w kursach linii:

 • 146168 Międzychód – Zielona Góra
 • 146164 Międzychód – Poznań
 • 146179 Międzychód – Poznań
 • 146581 Gorzów Wlkp. – Poznań

przy przejazdach za biletami jednorazowymi ulga w wysokości: 30% uczeń, student 

 1. W całej komunikacji (zwykłej, przyśpieszonej i pośpiesznej) dla uczniów i studentów ulga w wysokości 30% przy przejazdach za biletami jednorazowymi w okresie letnich wakacji szkolnych

Dokumentem uprawniającym do ulgi jest ważna legitymacja studencka i szkolna. 

 1. Dla kursów wymienionych w § 1 pkt 7 obowiązują następujące ulgi (dot. gminy Kłodawa):
 • w wysokości 45% dla – dla rencistów i emerytów za przejazd na podstawie biletu jednorazowego lub miesięcznego imiennego (za okazaniem legitymacji),
 • w wysokości 45% – dla dzieci i młodzieży szkolnej (dzieci od 4 lat, młodzież szkolna do 24 roku życia lub studenci do 26 roku życia) za przejazd na podstawie biletu jednorazowego (za okazaniem legitymacji),
 • w wysokości 100% – dla kombatantów zamieszkałych na stale na terenie gminy Kłodawa lub członków Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę urodzonych przez 8 maja 1945r. zamieszkałych na stałe na terenie Gminy Kłodawa za przejazdy na podstawie biletu jednorazowego (za okazaniem legitymacji),
 • w wysokości 100% – dla osób zamieszkałych na stałe na terenie gminy Kłodawa, które ukończyły 70 rok życia za przejazdy na podstawie biletu jednorazowego (za okazaniem dowodu osobistego).
 • dla miejscowości : Różanki Szklarnia, Różanki, Wojcieszyce, Kłodawa, Mironice, Santocko, Chwalęcice, Łośno, Lipy, Rybakowo, Santoczno, Zdroisko do Gorzowa Wlkp. – uczniowski bilet miesięczny wynosi – 10,- złotych brutto ( netto – 9,26 zł, VAT – 0,74 zł).

Uprawnionymi do zakupu uczniowskiego biletu miesięcznego jest młodzież szkolna (dzieci od 4 lat, młodzież szkolna do 24 roku życia lub studenci do 26 roku życia – za okazaniem ważnej legitymacji) zamieszkała na terenie Gminy Kłodawa.

Zarządzenie obowiązuje od dnia 01 listopada 2021