Szanowny Kliencie !!!
Uprzejmie prosimy o dokonanie oceny realizacji świadczonych przez nasze Przedsiębiorstwo usług i wypełnienie niniejszej ankiety zgodnie z podaną skalą (5 - ocena najlepsza; 1 - ocena najgorsza) poprzez odznaczenie pola w odpowiedniej kolumnie. Państwa cenne informacje i spostrzeżenia pomogą naszemu Przedsiębiorstwu w doskonaleniu usług.
Za wypełnienie ankiety serdecznie dziękujemy !

1. Na ile Pani/Pan ocenia jakość świadczonych usług przez nasze Przedsiębiorstwo w zakresie:

a) punktualności i terminowości 1 2 3 4 5 

b) stanu technicznego, estetyki, czystości pojazdu 1 2 3 4 5 

c) kompetencji i kultury osobistej pracowników 1 2 3 4 5 

2. Na ile Pani/Pan ocenia oferowane przez nas ceny za usługi ? 1 2 3 4 5 

3. Która z form zakupu biletu na przejazd jest dla Pani/Pana najbardziej dogodna ?

a) kupno biletu w kasie dworca 1 2 3 4 5 

b) zakup biletu u kierowcy 1 2 3 4 5 

c) zakup poprzez Internet ( strona PKS Gorzów Wlkp., portal e-podróżnik ) 1 2 3 4 5 

4. Co powinniśmy zmienić by lepiej spełniać Państwa oczekiwania w zakresie przewozów pasażerskich?

5. Inne uwagi i spostrzeżenia

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Gorzowie Wlkp. Sp. z o. o. ul. Podmiejska 20, 66-400 Gorzów Wlkp.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – pks@pks-gorzow.pl tel. 957279385.
3. Dane Osobowe Pani/Pana przetwarzane będą w celu realizacji zawartej umowy – na podstawie art.6 ust.1 lit a, b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres trwania umowy a po jej zakończeniu w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez Administratora.
6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych*

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

captcha