Kompetencje poszczególnych organów określone są w regulaminach wewnętrznych Spółki. Podstawowym zakresem działalności Spółki jest prowadzenie:

  • usług transportowych – przewozu osób,
  • pozostałej działalności – związanej głównie z rynkiem usług motoryzacyjnych.

 


Prezes Zarządu
PKS w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o.


  • mgr Krzysztof Częstochowski
prezes1

Rada Nadzorcza
PKS w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o.


  • Mieczysław Szymański
  • Eugeniusz Bęben