Firma spółki:
Skrót firmy:
Siedziba:
Adres:
REGON:
NIP:
KRS:
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Gorzowie Wlkp. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
PKS Gorzów Wlkp. Sp. z o.o.
Gorzów Wielkopolski.
ul. Podmiejska 20 , 66-400 Gorzów Wlkp.
211041406
599 – 26 – 63 – 751
0000056839

Podstawa prawna Spółki:

  1. Umowa Spółki pod nazwą Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej, w Gorzowie Wlkp. Spółka z o. o., zawiązanej w dniu 28 grudnia 1999 roku, Repertorium A nr 19901 /99r.;
  2. Ustawa z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94 póz. 1037);
  3. Umowa o oddanie przedsiębiorstwa do odpłatnego korzystania, zawarta w dniu 22. 09. 2000 roku pomiędzy Pełnomocnikiem do spraw prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Gorzowie Wlkp., działającym w imieniu i na rzecz SKARBU PANSTWA, a Przedsiębiorstwem Komunikacji Samochodowej w Gorzowie Wielkopolskim Spółka z o.o.

Informacje:

PKS w Gorzowie Wlkp. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – to przewoźnik z wieloletnim doświadczeniem. Baza Spółki mieści się w Gorzowie Wlkp. przy ul. Podmiejskiej 20. Spółka posiada cztery placówki terenowe: w Międzyrzeczu, Międzychodzie, Strzelcach Krajeńskich, Sulęcinie, Nowej Soli i Wolsztynie. Dysponujemy nowoczesną bazą samochodową – komfortowym taborem autobusowym.