OBJAŚNIENIA ZNAKÓW I SKRÓTÓW

Ważne od 28.06.2016r.

a nie kursuje w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych oraz w dniu 25.XII.
A kursuje od poniedziałku do piątku
b nie kursuje w dniu 1.I., w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych i w dniu 25.XII.
B kursuje od poniedziałku do piątku oraz niedziele
c nie kursuje w dniu 1.I., w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych oraz w dniach 25 i 26.XII.
C kursuje w soboty, niedziele i święta
d nie kursuje w dniu 1.I., w pierwszy i drugi dzień Świąt Wielkanocnych oraz w dniach 25 i 26.XII.
D kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
e nie kursuje w okresie ferii letnich
E kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
ę nie kursuje 25.12., 27.12.2015, 01.01., 25.03., 27.03., 01.05., 27.05.2016 oraz dodatkowo kursuje 24.03., 29.03., 03.05., 25.05.2016
f nie kursuje w okresie ferii letnich i zimowych oraz szkolnych przerw świątecznych
g nie kursuje w dniu 24.XII.
G kursuje od 1 lipca do 29 sierpnia
h nie kursuje w Wielką Sobotę oraz w dniu 24.XII.
H kursuje codziennie w okresie ferii letnich i zimowych oraz szkolnych przerw świątecznych
i nie kursuje w dniu 26.XII.
k nie kursuje w drugi dzień Świąt Wielkanocnych oraz w dniu 26.XII.
l nie kursuje w dniu 31.XII.
L kursuje w okresie ferii letnich
ł nie kursuje od 29.06. do 26.09.
m nie kursuje w dniach 24 i 31.XII.
n nie kursuje w Wielką Sobotę oraz w dniach 24 i 31.XII.
P kurs pośpieszny
r nie kursuje w okresie ferii zimowych oraz szkolnych przerw świątecznych
R kursuje od 1 lipca do 31 sierpnia
S kursuje w dni nauki szkolnej
t nie kursuje w okresie szkolnych przerw świątecznych
T kursuje od 1 października do 30 czerwca
u nie kursuje w święta
V kurs przyśpieszony
w nie kursuje w dzień Bożego Ciała
q nie kursuje od 30 czerwca do 15 września
z nie kursuje w piątek po dniu Bożego Ciała
X kursuje tylko 24 i 31.XII
+ kursuje w dni wolne od pracy (niedziele i święta)
# nie kursuje 02.05. i 27.05.2016
1 kursuje w poniedziałki
2 kursuje we wtorki
3 kursuje w środy
4 kursuje w czwartki
5 kursuje w piątki
6 kursuje w soboty
7 kursuje w niedziele
1-6 kursuje od poniedziałku do soboty
5-1 kursuje od piątku do poniedziałku
6-2 kursuje od soboty do wtorku
0:001 numer stanowiska odjazdowego