ULGI HANDLOWE

( zgodnie z Zarządzeniem nr 2/2018 Prezesa Zarządu PKS Gorzów Wlkp. Spółka z o.o.  z dnia 22.01.2018 r.)

§ 2

 1. Wprowadzam następujące ulgi handlowe:

– w wysokości 25% (Student, Uczeń) dla studentów w kursach relacji Gorzów Wlkp. – Słubice godz. 8:10 i Słubice – Gorzów Wlkp. godz. 12:00 przy przejazdach za biletami jednorazowymi,
– w kursach relacji Gorzów Wlkp. – Szczecin i Szczecin – Gorzów Wlkp. ulgi w wysokości 24% dla – emeryt i rencista (nie posiadający ulgi ustawowej), 30% – uczeń, student (bez względu na wiek) i dziecko do 6 lat.

Dokumentem uprawniającym do ulgi jest ważna legitymacja studencka, szkolna i emeryta- rencisty oraz dokument stwierdzający wiek dziecka.

– w wysokości 30% – przy przejazdach za biletami jednorazowymi dla osób nie posiadających żadnych ulg na liniach:

 • 146503 – Lipiany – Lipiany przez Batowo
 • 146504 – Lipiany – Lipiany przez Mironów
 • 146505 – Lipiany – Lipiany przez Brzostowo
 • 146506 – Lipiany – Lipiany
 • 146507 – Lipiany – Lipiany przez Połczyno

– w wysokości 30% – „Student, Uczeń” dla studentów i uczniów w komunikacji przyspieszonej i pospiesznej przy przejazdach za biletami jednorazowymi,
– w wysokości 30% dla studentów przy przejazdach za biletami jednorazowymi w niżej wymienionych kursach:

 • Międzychód – Zielona Góra 6:50
 • Zielona Góra – Międzychód 12.50
 • Międzychód – Poznań p. Pniewy 6:50, 8;20
 • Poznań – Międzychód p. Pniewy 13:00
 • Międzychód – Poznań 17:25
 • Poznań – Międzychód 20:00
 • Sulęcin – Zielona Góra 8:30, 15:20
 • Zielona Góra – Sulęcin 13:30, 18:40

Dokumentem uprawniającym do ulgi jest ważna legitymacja szkolna i studencka.

– w wysokości 30% przy przejazdach za biletami jednorazowymi w komunikacji pospiesznej dla dzieci w wieku do 6 lat.*

*Uprawnienie stosuje się za okazaniem dokumentu stwierdzającego wiek dziecka.

– w wysokości 30% przy przejazdach za biletami jednorazowymi dla studentów i uczniów w całej komunikacji (zwykłej, przyspieszonej i pospiesznej) w okresie letnich wakacji szkolnych.

Dokumentem uprawniającym do ulgi jest ważna legitymacja studencka i szkolna