ULGI HANDLOWE OBOWIĄZUJĄCE W PKS GORZÓW WLKP.
SPÓŁKA Z O.O.

 1. Do korzystania z ulgi 25% od opłat normalnych przy nabywaniu biletu jednorazowego w kursach relacji:
  • Gorzów Wlkp. – Słubice godz. 8.10
  • Słubice – Gorzów Wlkp. godz. 12.00

  uprawnieni są studenci (bez ograniczenia wieku)*.

 2. Do korzystania z ulgi 40% od opłat normalnych przy nabywaniu biletu jednorazowego w komunikacji pospiesznej uprawnieni są:
  • studenci (bez ograniczenia wieku)*
  • uczniowie*
  • dzieci w wieku do 6 lat**
 3. Do korzystania z ulgi 40% od opłat normalnych przy nabywaniu biletu jednorazowego w kursach relacji:
  • Międzychód – Zielona Góra godz. 6.50
  • Zielona Góra – Międzychód godz. 12.50
  • Międzychód – Poznań p. Pniewy godz. 6.50; 8.20
  • Poznań – Międzychód p. Pniewy godz. 13.00
  • Międzychód – Poznań godz. 17.25
  • Poznań – Międzychód godz. 20.00
  • Międzychód – Poznań p. Szamotuły godz. 6.35; 14.20
  • Poznań – Międzychód p. Szamotuły godz.11.00; 18.00
  • Międzyrzecz – Zielona Góra godz. 10.00
  • Zielona Góra – Międzyrzecz godz. 14.50
  • Sulęcin – Zielona Góra godz. godz. 8.30; 15.20
  • Zielona Góra – Sulęcin godz. 13.30; 18.40

  uprawnieni są studenci (bez ograniczenia wieku)*

 4. Ulga handlowa w kursach komunikacji przyspieszonej:
  • w wysokości 40% „Student, Uczeń” dla studentów i uczniów przy przejazdach za biletami jednorazowymi
   (za okazaniem legitymacji studenckiej lub szkolnej),
  • w wysokości 40% przy przejazdach za biletami jednorazowymi dla dzieci w wieku do 6 lat ( uprawnienie
   stosuje się za okazaniem dokumentu stwierdzającego wiek dziecka),
  • w wysokości 40% przy przejazdach za biletami jednorazowymi dla studentów i uczniów w okresie wakacji szkolnych,
  • w wysokości 60% przy przejazdach za biletami jednorazowymi dla studentów i uczniów w kursach
   Gorzów Wlkp.- Poznań godz. 7:00 w poniedziałki, Gorzów Wlkp.-Poznań godz. 15:40 w niedziele,
  • w wysokości 50% przy przejazdach za biletami jednorazowymi dla studentów i uczniów w kursach
   Gorzów Wlkp.- Szczecin godz. 12:30 i Szczecin-Gorzów Wlkp. godz. 15:10 w soboty i niedziele,
  • w wysokości 24% – emeryt, rencista (nie posiadający ulgi ustawowej) oraz 30% – uczeń, student (bez względu
   na wiek) i dziecko do lat 6 przy przejazdach za biletami jednorazowymi w kursach relacji Gorzów Wlkp.-Szczecin
   o godz. 5:40, 7:30, 10:30, 12:30, 15:45 i Szczecin-Gorzów Wlkp. o godz. 10:15, 13:00, 15:10, 16:30, 17:30.
 5. We wszystkich kursach ulga handlowa w wysokości 40% dla uczniów i studentów na podstawie legitymacji szkolnej lub studenckiej obowiązująca w okresie letnich wakacji szkolnych.

* Podstawą do nabycia biletu ulgowego jest ważna legitymacja studencka lub szkolna.
** W przypadku dzieci 4-6 lat – dokument stwierdzający wiek dziecka.